Merkaba

Klik hier voor de prijzen


Dit symbool is één van de sterkste uit de Heilige geometrie. Het woord MER staat voor de universele Goddelijke bron. Het woord KA staat voor je eigen Geest of bewustzijn. Het woord BA is het Egyptische woord voor lichaam.

Het betreffen hier twee drie dimensionale driehoeken die in elkaar vallen. Eén met de punt omhoog en één met de punt omlaag. Samen vormen zei de stertetraëder. Het symboliseert het mannelijke (naar boven wijzend) en het vrouwelijke (naar beneden wijzend). Twee dimensionaal vormt het de Davidster ook wel bekend als het Hexagram.

Wanneer je deze Merkaba activeert tijdens een diepe (begeleide) meditatie, dan ontstaat er een dieper contact met je Hogere Zelf. Het geeft jou meer kracht op ieder vlak in jouw leven. Je zult beter in staat zijn om anderen en jezelf te kunnen helpen.

De Merkaba wordt ook ons ‘Lichtvoertuig’ genoemd, waarmee we in staat zijn om door de verschillende dimensies (Ether) te kunnen reizen.

Het basiskenmerk van alle Merkaba’s is het in tegengestelde richting roteren van geometrische, magnetische en elektrische velden om één as. De middenas, ook wel ‘de pranabuis’ genoemd vertegenwoordigt de verbinding tussen de Hemel en de Aarde. Er stroomt tegelijkertijd energie van boven als van beneden de pranabuis in. Rondom de as vormt zich een groot torusveld. Het punt waar deze energiestromen elkaar tegenkomen is het punt van waaruit de werkelijkheid wordt gezien.

De grootte van dit geometrische lichaam is gebaseerd op de lichaamslengte van de mens, die overeenkomt met de lengte van alle randen van de stertetraëder. De bovenste punt ligt ongeveer een handlengte boven het hoofd en de onderste punt ligt ongeveer een handlengte onder de voeten. Het midden van de as, tussen de bovenste en onderste pool, komt overeen met het midden van ons lichaam. Daar is de stertetraëder verbonden met onze eerste acht levenscellen, die we ons heel leven behouden.

 Klik hier voor te bestellen

Openingstijden

Indien u persoonlijk contact met mij wilt opnemen kan dit telefonisch op dinsdagavond tussen 19:00 uur en 21:00 uur.

een e-mail sturen kan altijd!

Privacy verklaring       Disclaimer      Algemene voorwaarden      Login
          

Contactgegevens

Chatelainplein 9,
6102BB Echt
KVK: 68876610
BTW: NL001829023B57

 Tel: 06-45424896
 Email: info@ankh-nederland.nl